Dostęp upoważniony – Security Access MQB – VCDS / ODIS / VCP

Czasami do przeprowadzenia adaptacji lub zmian w sterowniku, potrzebny jest kod dostępu upoważnionego. Poniżej znajdziecie listę znanych mi kodów dostępów do poszczególnych sterowników

01 : 27971
03 : 10505/10815/11966/ 15081/18573/20103/ 24435/25004/28183/31857/37202/40168/ 40304/44595
05 : 20103
08 : 20103
09 : 31347
10 : 71679/20103
13 : 14117/20103/91153
14 : 20103
17 : 20103/25327
18 : 20103
19 : 20103
42 : 20103
44 : 19249/28183/ 44595
52 : 20103
55 : 20103/15284
69 : 20103
2B : 20103
3C : 20103
5F : 20103/S12345
A5 : 20103 | Login developerski dla kamer 3q0: 89687, 5q0: 081 50

1 Comments

Leave a Comment

8 + = 17